Gastouderopvang

Wat houdt gastouderopvang in?

 

Welkom bij Gastouderbureau BOB.

Gastouderbureau BOB verzorgt opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dit doen wij d.m.v. bemiddeling en begeleiding tussen enthousiaste gastouders en vraagouders die het belangrijk vinden dat hun kind terecht komt in een huiselijke sfeer.
De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of vraagouder.

Wat mag de gastouder?

max. 6 kinderen tegelijk opvangen van 0 tot 13 jaar, eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld, of;

max. 5 kinderen jonger dan 4 jaar,inclusief eigen kinderen onder de 4 jaar, of;

max. 4 kinderen van 0 en 1 jaar waarvan max. 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

 

Gastouderopvang is heel flexibel dat wil zeggen dat gastouderopvang niet gebonden is aan openingstijden en sluitingstijden en / of vaste roosters.

U betaalt opvang per uur en niet per dagdeel, waardoor de opvang een stuk goedkoper kan gaan worden dan bij een kinderdagverblijf.

Mocht uw gastouder uitvallen kunt U beroep doen op uw reserve gastouder of op het gastouderbureau.

Het belang van het kind staat bij ons voorop. We gaan er van uit dat de opvang voor het kind stimulerend is voor de ontwikkeling. En dat er een stuk veiligheid geboden wordt. Wij werken daarom ook met een pedagogisch beleid.
Wij zijn een officieel geregistreerd bureau waardoor vergoeding via de overheid mogelijk is.

Wat biedt Gastouderbureau BOB:

 

Volgende zaken bieden wij kosteloos aan als extra service:

Verzorgen opleiding voor nieuwe gastouders die nog geen diploma hebben.

✔ Thema avond organiseren over allerlei onderwerpen zowel voor gastouders als vraagouders.

 ✔ Gastouders kunnen online cursussen volgen aangeboden door Gastouderbureau BOB

✔ Op de hoogte blijven m.b.t. wetgeving kinderopvang en andere belangrijke zaken en doorgeven aan gastouders en vraagouders.

✔ Verzorgen van een nieuwsbrief, 1 keer per kwartaal.

✔ Uitlenen materiaal voor de gastouders zoals bedjes, kinderwagens, boxen enz.

✔ 1 x per jaar evalueren met de vraagouders

✔ Gastouder direct uitbetalen na indienen urenlijsten.

✔ Gastouders en opvangkinderen gratis voorzien van verzekeringen.

✔ Verzorgen jaaropgaven gastouders en vraagouders. 

✔ Regelmatig bijscholen bemiddelingsmedewerksters.

✔ VOG voor de gastouder vergoeden.

✔ Regelen reserveopvang en vakantieopvang. 

✔ Regelen van vervangende opvang als gastouder stopt.

✔ Begeleiding gastouder voor de GGD toetsing.

Daarnaast voldoen wij natuurlijk aan de wettelijke verplichtingen:

 

2 x per jaar een huisbezoek afleggen bij de gastouder incl. afnemen risico inventarisatie.

✔ Inschrijven bij de vraagouder thuis.

✔ Koppelingsgesprek bij de opvanglocatie verzorgen.

✔ 1 x per jaar evalueren met de vraagouder.

✔ Kassiersfunctie vervullen

✔ Facturering voor de vraagouders.

✔ Verzorgen EHBO voor gastouders incl. herhaling.

✔ Werven van gastouders.

✔ Begeleiden van gastouders.

✔ Voeren van voortgangsgesprek met de gastouder.

Neem contact op