Klachten

 

Klachtenregeling voor vraag- en gastouders en Oudercommissie: 

Gastouderbureau BOB doet haar uiterste best om de bemiddeling en de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en/of gastouders en/of Gastouderbureau BOB, of tussen ouder en gastouder over de bemiddeling en begeleiding van de opvang.

Het is vaak het beste om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als praten met degene tegen wie uw klacht zich richt niet (meer) lukt, kunt u uw klacht indienen bij Gastouderbureau BOB.

Het volledige interne klachtenreglement vindt u onder “downloads” op uw online pagina van Gastouderbureau BOB of vraag hem aan.

Heeft u een klacht tegen Gastouderbureau BOB en komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Per 1 januari 2016 is een gastouderbureau verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

 

Neem contact op